Ventilatsiooni videokontroll

Videokontroll

Õhukanalite videokontroll on kõige efektiivsem tänapäevane meetod õhukanalite seisukorra inspekteerimiseks. Videovalvesüsteem võimaldab arvuti abil kiiresti hinnata ventilatsioonisüsteemi seisukorda ning salvestada kontrolli protsessi ja tulemused DVD-le.

Videokontrolli teenus on väga oluline, kuna visuaalne vaatlus annab tähtsaimad tõendid ventilatsioonisüsteemi puhastamise hädavajalikkusest. DVD-le salvestatud materjal on kaalukas argument ventilatsioonisüsteemi puhastamise ja edasise hooldamise kasuks.

Milleks on videokontrolli vaja:

  • ventilatsioonisüsteemi seisundi hindamiseks;
  • et selgitada välja, kas ventilatsiooni on vaja puhastada;
  • DVD-le salvestatud videokontroll on vaieldamatu tõend selle kohta, et ventilatsiooni puhastamine on vajalik;
  • pärast puhastamist saab veenduda tehtud tööde kvaliteedis.

Kuidas videokontrolli tehakse

Igasse ventilatsioonikanalisse lastakse katuselt videokaamera, et hinnata ventilatsioonisüsteemi seisukorda. Vajaduse korral salvestatakse videokontrolli tulemused DVD-le.