Gaasi- ja suitsulõõride puhastamine

Mitmesuguse otstarbega ahjude ja kaminate suitsulõõrid peavad seestpoolt olema ideaalses korras. Toru sile ja tasane sisepind tagab nii vajaliku tõmbe kui ka ohutuse – suitsu- või gaasilõõri pragude ja tellismüüritise vuukide kaudu võivad toksilised gaasid või tuli tungida ruumidesse. Suitsulõõri sisemist seisukorda on võimalik hinnata ainult spetsiaalse videokontrolli abil. Tuleohutusnõuete kohaselt peab suitsulõõri kanalite seisukorda kontrollima mitte harvemini kui üks kord aastas, et määrata kindlaks probleemid ja määrdumine.

Ettevõte VentAbi pakub täisteenust ükskõik millise konfiguratsiooniga suitsu- ja gaasilõõri videokontrolli tegemiseks spetsiaalse kõrgtundliku videokaameraga. Tehnoloogia abil saab kiiresti kindlaks teha toru sisemuse kõige väiksemadki kahjustused, millele tuginedes võetakse vastu otsus, kas suitsulõõri saab edasi kasutada või tuleb seda puhastada ja kahjustused kõrvaldada.

Suitsu- ja gaasilõõride vastupidavusele ja pikaealisusele kehtivad erinõuded, kuna need lõõrid peavad pika aja vältel taluma suitsugaaside kõrgeid temperatuure ja kondensaadi mõju.