Köögiventilatsiooni puhastamine

Ükski toitlustusasutus ei saa tegutseda ilma ventilatsiooni- ja konditsioneerimissüsteemita, mille tõrgeteta töö tagab tervisliku mikrokliima säilitamise hoones. Praktika näitab, et ventilatsioonisüsteemi tõhusa töö tagamiseks tuleb hoolitseda selle puhtuse ja töökindluse eest. Paljudes restoranides ja kohvikutes jäetakse see tõsiasi kahe silma vahele.

Kahjuks unustavad paljud ära, et just toitlustuskohtade köögiseadmete väljatõmbesüsteemid on kõige ohtlikumad tulekahjuallikad. Statistika näitab, et sageli on süttimise põhjuseks pliidi kohal asuvate imurite või sirmide mitteõigeaegne puhastamine sinna ladestunud jääkidest. Seepärast ei ole kahtlustki, et asutustes, kus ei hoolitseta nõuetekohaselt õhu liikumisteede korrasoleku eest, tekivad varem või hiljem tuleohutusreeglite eiramisest tulenevad probleemid.

Kohvikute ja restoranide ventilatsioonisüsteemide hooldamine ja puhastamine tolmust ja rasvajääkidest aitab selliseid olukordi ära hoida, säilitab ventilatsiooni töö efektiivsuse ja pikendab kallite ventilatsiooniseadmete kasutusiga. Selliste tööde tegemise sagedus kehtestatakse koostöös ettevõtte tehnilise osakonnaga ning see võib jääda vahemikku 1–2 korda aastas kuni 1–2 korda kuus.

Meie spetsialistid pakuvad välja ja osutavad mitmesuguseid teenuseid, millega saab taolised probleemid täielikult kõrvaldada.